I. eranskina: GRIren baldintzekiko korrelazio-taula

Beste pertsona bati bidali   Inprimitu
GRI BALDINTZA KOKAPENA
Ikuspegia eta estrategia
1.1 8-9, III. eranskina                    
1.2 6                    
Profila/ Erakundearen profila
2.1 4                    
2.2 8-9,24                    
2.3 30                    
2.4 23,30                    
2.5 24                    
2.6 12                    
2.7 25                    
2.8 14,51-52                    
2.9 14                    
Profila/ Memoriaren irismena
2.10 4                    
2.11 4                    
2.12 4                    
2.13 4                    
2.14 11                    
2.15 N.A.*                    
2.16 N.A.*                    
Profila/ Memoriaren profila
2.17 II. eranskina                    
2.18 31-36                    
2.19 N.A*                    
2.20 31-36                    
2.21 31-36 II. eranskina                    
2.22 4                    
Gobernu-egitura eta kudeaketa sistemak
Egitura eta Gobernua
3.1 3                    
3.2 3                    
3.3 3                    
3.4 12,30-32                    
3.5 57                    
3.6 30                    
3.7 6                    
3.8 13                    
Alderdi interesdunekiko konpromisoa
3.9 18                    
3.10 19-22                    
3.11 19-22                    
3.12 19-22                    
GRI BALDINTZA KOKAPENA
Politika globalak eta kudeaketa-sistemak
3.13 32                    
3.14 374-79                    
3.15 38                    
3.16 70-72                    
3.17 52-54.66-67                    
3.18 *                    
3.19 31-36                    
3.20 47                    
GRI edukien aurkibidea
4.1 I. eranskina                    
Jarduera ekonomikoaren adierazleak
Bezeroak
Zentrala EC1 10                    
  EC2 *                    
Hornitzaileak
Zentrala EC3 51                    
EC4 51                    
Gehigarria EC3 51-52*                    
Langileak
Zentrala EC5 51-52                    
Kapital-hornitzaileak
Zentrala EC6 51-52                    
EC7 *                    
Ekonomi-jardueraren adierazleak
Sektore publikoa
Zentrala EC8 51-52                    
  EC9 *                    
  EC10 52-54                    
Zeharkako eragin ekonomikoak
Gehigarria EC13 52-54                    
Ingurumen-jardueraren adierazleak
Lehengaiak
Zentrala EN1 68-69,III. eranskina                    
EN2 III. eranskina                    
Energia
Zentrala EN3 67, III. eranskina                    
EN4 *                    
Gehigarria EN17 67, III. eranskina                    
Ura
Zentrala EN5 68,III. eranskina                    
Biodibertsitatea
Zentrala EN6 *                    
EN7 *                    
Igorpenak, isuriak eta hondakinak
Zentrala EN8 III. eranskina*                    
EN9 *                    
GRI BALDINTZA KOKAPENA
EN10 Eranskina*                    
EN11 69, III.eranskina*                    
EN12 *                    
EN13 *                    
Hornitzaileak
Gehigarria EN33 40,71                    
Produktu eta zerbitzuak
Zentrala EN14 66, III. eranskina                    
EN15 *64                    
Konplimendua
Zentrala EN16 *                    
Garraioa
Gehigarria EN34 66-67                    
Gizarte-jardueraren adierazleak
Enplegua
Zentrala LA1 60                    
LA2 15,55-56                    
Gehigarria LA12 62-63                    
Enpresaren eta langileen arteko harremana
Zentrala LA3 III. eranskina                    
LA4 19,22                    
Gehigarria LA12 62-63                    
Osasuna eta segurtasuna
Zentrala LA5 35                    
LA6 35                    
LA7 63*                    
LA68 IV. eranskina                    
Prestakuntza eta Hezkuntza
Zentrala LA9 55                    
Gehigarria LA17 62                    
Aniztasuna eta aukera
Zentrala LA10 60-61,III. eranskina                    
LA11 III. eranskina                    
Giza eskubideak, estrategia eta kudeaketa
Zentrala HR1 9,40,73                    
HR2 34-35, III. eranskina                    
HR3 34-35, III. eranskina                    
Diskriminaziorik eza
Zentrala HR4 34-35, III. eranskina                    
Elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiboa
Zentrala HR5 III. eranskina                    
Haur-lana
Zentrala HR6 34-35, III.eranskina                    
Derrigorrezko lana
Zentrala HR7 34-35, II. eranskina                    
Komunitatea
Zentrala SO1 32-54,76                    
Ustelkeria
Zentrala SO2 III. eranskina                    
Ekarpen politikoak
Zentrala SO3 12, III. eranskina                    
Bezeroen osasuna eta segurtasuna
Zentrala PR1 31-35,45-49                    
Produktu eta zerbitzuak
Zentrala PR2 48-49,52                    
Gehigarria PR8 42-43                    
Intimitatearekiko errespetua
Zentrala PR3 *                    

2.8 Informazio ekonomiko gehiago eskuratzeko, kontsultatu 2004. urteko txostena, www.eroski.es web orriaren bidez.

2.15 Aplikatu gabe. Eroskik ez du beste enpresa batzuekin batera memoriarik egiten

2.16 Aplikatu gabe. Nahiz eta informazioaren birformulazioan aldaketa esanguratsurik ez dagoen, horrelako aldaketak egon daitezkeen kasuetan, testuan bertan adierazten da.

2.17 Eroskik GRIko printzipio eta protokolo guztiak aplikatzen ditu.

2.19 Ez dago aldaketa adierazgarririk. Adierazle batean aldaketarik egonez gero, testuan bertan adierazten da.

3.18 Ez da hartu eragiketen kokapenari edo aldaketari lotutako erabakirik.

EC2 Eroskiren zuzeneko jarduera Espainian soilik garatzen da.

EC7 Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu 2004. urteko txostena,www.eroski.es web orriaren bidez.

EC11 Eroskik eskualdeko produktuen salmenta sustatzen du, bere jarduera garatzen duen lekuetan. Saltzen diren produktuak saltokien inguruko hornitzaileei erosten zaizkie.

EC9 Informazio hori Taldearen urteko Ikuskaritza Txostenean dago eskuragarri; txostena Merkataritza Erregistroan dago.

EN2 Zenbakizko adierazlea jaso gabe dago.

EN4 2004ko elektrizitate-kontsumoari dagokion zeharkako energia-kontsumoari buruzko datua: 22.741.118 J/m2. Energiari buruzko GRIko protokolo teknikoaren arabera kalkulatutako datua.

EN6 Eroskiren jarduerak ez du eraginik biodibertsitate aberatseko habitatetan.

EN7 Eroskiren jarduerak ez du eraginik biodibertsitatean.

EN8 Eroskiren jarduerak ez du berotegi-efektuko gas-isuririk eragiten.

EN9 Eroskiren jarduerak ez du ozonoaren substantzia murriztailerik erabiltzen, ezta isurtzen ere.

EN10 Eroskiren jarduerak ez du atmosferara isuri handirik igortzen.

EN12 Eroskiren jarduerak ez du uretara isuri handirik igortzen.

EN13 Eroskiren jarduerak ez du substantzia kimikoen, olioen edo erregaien kantitate handirik isurtzen.

EN16 2003-2004 denboraldian, ez da jazoerarik gertatu, ezta isunik jaso ere.

LA9 Guztizko prestakuntza-ordutan adierazitako datua.

LA11 Kontseilu Errektorearen sexu araberako konposizioari buruzko informazioa Eroski Taldeko Korporazio Gobernuari buruzko Txostenean kontsulta daiteke, www.eroski.es web orriaren bidez.

© Eroski «itzuli